Reklamacije

Kvantum Sprot d.o.o. pridržava se politike zaštite potrošača. Kao naš potrošač imate pravo unutar 14 dana od dana prijema narudžbe vratiti kupljeno iz bilo kojeg razloga.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas pozovite nas telefonom na broj 020 690 164, ili pošaljete email sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu online.me@kvantumsport.com i opišete kakav problem imate.

Ako ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj +382 20 690 200, ili pošaljete email sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu online.me@kvantumsport.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo na izjavljenu reklamaciju i obavijestićemo Vas o daljem postupanju. 

Odluku o prigovoru na saobraznost donosi komisija zadužena za rješavanje svih prigovora na nivou Kvantum Sport d.o.o. Podgorica.

Rokovi za prigovor su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača CG - Član 26. (Službeni list Crne Gore, broj 2/2014).

Troškove vraćanja artikla snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Reklamacioni list možete preuzeti ovdje.